Ochrana osobních údajů ( GDPR )

Podnikatel / fyzická osoba - osoba zodpovědná

Pavla Fáberová, Stašov 45, PSČ 572 01

IČ 87171902 v evidenci živnostenského rejstříku vedeného MÚ/ŽÚ Polička (dále v textu uvedená jako ,,PRODÁVAJÍCÍ,, či ,,SPRÁVCE,, jakožto majite, provozovatel a správce internetového obchodu www.tedo-styl.cz ) zpracovávající ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob ve vztahu se zpracováním osobních údajů, pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES jenž je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále v textu uvedeno jako „Nařízení“ ) výhradně následující osobní údaje:

Jméno, Příjmení a Adresu ( fakturační, dodací )

Název organizace, firmy ... ( má-li být součástí fakturační/dodací adresy )

IČ a DIČ nakupuje-li návštěvník stránek na firmu, organizaci apod.

Telefonní kontakt ( tel. číslo )

Elektronickou adresu ( e-mail )

IP adresu

Stanovené osobní údaje jsou potřebné a nutné ke zpracování, vyřízení a následné expedici/dodání objednávek objednateli a k dalšímu plnění smlouvy ( reklamace, odstoupení od kupní smlouvy ve 14. denní lhůtě a pod. ), dojde-li mezi objednatelem a prodávajícím k uzavření kupní smlouvy.

Uvedené zpracování osobních údajů je umožněno čl. 6 odst. 1 písm. b) - Nařízení – toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající eviduje a zpracovává uvedené údaje také za účelem evidence smlouvy, pro případ budoucího uplatnění a k obraně práv, povinností zúčastněných smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. Emailová adresa může být použita ( * použita výhradně a pouze jen internetovým obchodem www.tedo-styl.cz, jehož provozovatelem je Pavla Fáberová ) k rozesílání informačního zpravodaje o novinkách, akcích a slevách platných na www.tedo-styl.cz ( dále uvedeno jako newsleater) a jinému obchodnímu sdělení, informacích o provozu, technickém výpadku, odstávce či dovolené v internetovém obchodě www.tedo-styl.cz. Tento postup je umožněn § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující výslovně a výhradně neodmítne. Sdělení výše uvedená lze kdykoliv průkazným způsobem odmítnout ( písemně na adresu Pavla Fáberová, Stašov 45, 57201, telefonicky na +420 739 858 022, emailově na tedo-styl@email.cz nebo odhlášením pomocí prokliku na odkaz uvedený v OP. Správcem osobních údajú evidovaných na www.tedo-styl.cz je Pavla Fáberová Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé: Poskytovatelem projektu Mimishop.cz je společnost Affectio, s.r.o., IČ : 28618874. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU. Správce lze kontaktovat na emailové adrese tedo-styl@email.cz nebo písemně na adrese Pavla Fáberová, Stašov 45, 572 01 Správce nevyužívá dalšího pověřence.

Správce osobních údajů je současně provozovatel internetové stránky www.tedo-styl.cz, může užívat na uvedené internetové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách, základní funkčnosti internetových stránek. Sběr dat cookies za výše uvedenými údaji je či může být považováno za zpracování osobních údajů. Zpracování je možné na základě zákonného důvodu oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Internetovou adresu lze používat i v režimu neumožnujícího sbírání údajů o chování návštěvníků na webu. Režim je možný nastavit v nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, jenž je k dispozici v zápatí internetových stránek. Námitka je vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

V případě vyslovení námitky návštěvníkem proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu internetových stránek. Cookies data, která jsou sbírána za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzována v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Cookies soubory jež byly nashromažděny jsou následně zpracovány zpracovateli Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Google Analytics Vašim zákoným právem je: Možnost zrušit zasílání obchodních sdělení na požádání. Možnost vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce, Možnost požadovat po správci nás informaci, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovánány. Možnost vyžádat si správce přístup k údajům, nechat provést jejich aktualizaci, změnu nebo je nechat opravit, případně požádat o omezení zpracování, Možnost vyžádat po správci výmaz osobních údajů. Výmaz bude následně proveden, nebude-li tento úkon, v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce Možnost přenositelnosti údajů, jedná-li se o automatické zpracování dat na základě předchozího souhlasu a nebo z důvodu plnění sjednané smlouvy, Možnost vyžádat si kopii zpracovávaných osobních údajů Možnost využít případnou účinnou soudní ochranu, máte-li dojem, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízeními Možnost podání stížnosti u příslušného Úřadu pro ochranu osobních údajů. !

Citlivé osobní údaje v žádném případě neposkytujeme třetí straně ke komerčním účelům ( za účelem zasílání inzerce, marketinku apod. ) !

Chráníme vaše data.

Pro účel vyřízení objednávky s následnou realizací dodávky zboží, jenž je realizována po území Čr, jsou údaje jakož to:Jméno, Příjmení ( příp. název firmy, společnosti, organizace, telefonický a emailový kontakt předávány dalším zpracovatelům - přepravcům:

Česká pošta Česká pošta, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, A 7565 vedená u Městského soudu v Praze https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/ochrana-osobnich-udaju-gdpr

PPL PPL CZ s.r.o., Spisová zn.: C 105858 u rejstříkového soudu v Praze, IČO: 25194798, Sídlo: K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany https://www.ppl.cz/ftp/GDPR/DPDHL%20Data%20Privacy%20Policy%20CZ.PDF https://www.ppl.cz/ftp/dokumenty_ke_stazeni/Obchodni%20podminky.pdf

Zásilkovna.cz Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 28408306, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387 https://files.packeta.com/web/files/Priloha%20c.5_Smlouva%20o%20zpracovani%20osobnich%20udaju.pdf